X
Termeni și condiții ⋆ Bankata

Termeni și condiții

Acești Termeni și Condiții („Termeni”) se aplică utilizatorilor aplicației mobile Bankata pe iOS și Android, precum și vizitatorilor portalului www.bankata.ro, și utilizatorilor oricărui alt serviciu, produs sau conținut disponibil în legătură cu aplicația Bankata sau site-ul web de către Bankata Online SRL, CUI RO43831593, cu sediul în Strada Agricultori, nr. 44, etajul 3, apartament 12, Sector 2, București, România (“noi”, “Bankata” sau “Furnizor”).

Prin utilizarea sau accesarea fie prin intermediul unui computer, telefon mobil sau alt dispozitiv electronic a aplicației sau site-ului web (inclusiv versiunea mobilă a site-ului web) sau a oricărui produs, conținut sau alt serviciu pus la dispoziție de Furnizor, ești de acord cu acești Termeni, precum și termenii și condițiile terților adiționali, așa cum sunt indicați în acești Termeni sau în alte documente furnizate în aplicație sau pe site-ul web.

Definiții și Interpretări

În acești Termeni, cu excepția cazului în care contextul impune altfel:

Servicii de Informații despre Cont sau AIS înseamnă un serviciu online pentru furnizarea de informații consolidate despre unul sau mai multe conturi bancare deținute de un utilizator.

API înseamnă Interfață de Programare a Aplicațiilor – un set de funcții și proceduri care permit crearea de aplicații care accesează caracteristicile sau datele sau conținutul unui sistem de operare, aplicație sau alt serviciu furnizat de o terță parte.

Aplicație înseamnă Aplicația Bankata.

Magazin de aplicații înseamnă magazin de aplicații care permite utilizatorilor să navigheze și să descarce aplicații, inclusiv Aplicația, de exemplu, Apple Store, Google Play sau HUAWEI AppGallery.

Aplicația Bankata înseamnă un program (aplicație) creat de Furnizor pentru a înregistra veniturile și cheltuielile Utilizatorilor, precum și alte înregistrări sau conținut financiar sau non-financiar la alegerea Utilizatorului. Aplicația Bankata este destinată utilizării doar de către persoane fizice în scop personal. Bankata este disponibilă pentru dispozitive care rulează pe sisteme Android și iOS, sub forma unei aplicații și a unei platforme de internet de desktop disponibile pe site-ul web. Scopul Bankata este de a urmări cheltuielile și veniturile Utilizatorului. Prin intermediul Bankata, p0ți acorda Furnizorului consimțământul de a solicita informații despre contul tău de la o terță parte care gestionează contul tău (banca, fintech, etc). Utilizarea Bankata este definită în acești Termeni, emisi de Furnizor și acceptați de Utilizator.

Conținut înseamnă orice lucru care apare într-o aplicație, pe site-ul web sau în alte medii, precum vorbirea, scrierea, un film, clip, videoclip sau orice altă formă de conținut. Conținutul poate fi creat de Furnizor sau de Utilizator.

Contract înseamnă un acord privind utilizarea unei aplicații și/sau furnizarea serviciilor conform acestor Termeni, încheiat între Furnizor și Utilizator.

Caracteristici gratuite înseamnă un set de servicii de bază disponibile într-o aplicație gratuit.

Caracteristici premium înseamnă un set suplimentar de servicii care aduc o anumită valoare pentru anumiți Utilizatori și sunt accesibile în timpul perioadei de încercare sau prin achiziții în aplicație. Acest set de caracteristici nu este definit, deoarece Furnizorul poate adăuga sau elimina caracteristici premium oricând.

Înregistrare înseamnă procesul de introducere a datelor de identificare ale Utilizatorului în formularul de înregistrare de pe site-ul web sau direct în aplicație și recunoașterea trimiterii formularului către Furnizor.

Serviciu sau Servicii înseamnă un set de caracteristici ale unei aplicații care permit Utilizatorilor să-și urmărească și să-și analizeze situația financiară sau Servicii de Informații despre Cont (așa cum sunt descrise în secțiunea Servicii de Informații despre Cont furnizate de Furnizorul acestor Termeni). Serviciile pot fi diferite pentru Utilizatorii de pe diferite platforme – aplicație (Android, iOS) și site web – și sunt împărțite în Caracteristici gratuite și Caracteristici premium. Furnizorul are dreptul de a adăuga sau limita domeniul de aplicare al Serviciilor în orice moment.

Utilizator înseamnă o persoană care utilizează o aplicație, Serviciile și alte aplicații, site-uri web sau citește conținut creat sau pus la dispoziție de către Furnizor.

Contul Utilizatorului înseamnă contul Utilizatorului creat prin înregistrare în aplicație sau online pe site-ul web. Conectarea la contul Utilizatorului se poate realiza prin intermediul informațiilor de autentificare ale Utilizatorului, care sunt numele Utilizatorului și parola. Utilizatorul primește informațiile de autentificare prin înregistrarea contului Utilizatorului sau informațiile de autentificare sunt create prin conectarea contului Utilizatorului la adresa de e-mail a Utilizatorului, contul Facebook sau contul Google+ al Utilizatorului.

Site web sau Website  înseamnă un grup de pagini conectate disponibile la adresa www.bankata.ro pe World Wide Web, considerate ca o entitate unică cu anumit conținut menținut de Furnizor.

Contract

Acești Termeni reglementează condițiile legale și relația dintre Furnizor și Utilizator. Prin instalarea aplicației sau prin utilizarea aplicației și/sau a Serviciilor, Utilizatorul încheie un Contract cu Furnizorul, iar conținutul Contractului cuprinde acești Termeni sau oricare documente conexe la care se referă acești Termeni. Prin instalarea aplicației sau prin utilizarea aplicației pe site-ul web, Utilizatorul confirmă că a citit acești Termeni și se va conforma acestora.

Nemulțumirea Furnizorului sau omisiunea acestuia de a exercita sau impune orice drept sau prevedere din Termeni nu va constitui o renunțare la astfel de drept sau prevedere. Acești Termeni constituie întregul acord între tine și Furnizor și guvernează utilizarea aplicației și furnizarea Serviciilor, înlocuind orice acorduri anterioare între tine și Furnizor (inclusiv, dar fără a se limita la versiunile anterioare ale Termenilor). Furnizorul poate modifica acești Termeni sau Politica de Confidențialitate de la un moment dat. Dacă Furnizorul face modificări semnificative la aceștia, te va notifica prin intermediul Serviciilor sale sau prin e-mail. Dacă ai obiecții față de orice modificări, îți poți închide în orice moment. Dacă Utilizatorul continuă să utilizeze Serviciile după publicarea sau trimiterea unei notificări cu privire la modificările aduse Termenilor, acest lucru înseamnă că Utilizatorul consimte la Termenii actualizați.

Înregistrare și Contul Utilizatorului

Serviciile pot fi utilizate numai după finalizarea cu succes a înregistrării. Utilizatorul recunoaște că aplicația nu va fi disponibilă fără înregistrare.

Partea din înregistrare constă în furnizarea de date de bază despre Utilizator. Aceste date pot fi furnizate în formularul de înregistrare sau prin conectarea Contului Utilizatorului la contul Facebook sau Google+ al Utilizatorului.

Utilizatorul este obligat să furnizeze informații veridice despre el însuși. Acest lucru se aplică și datelor furnizate de Utilizator prin conectarea Contului Utilizatorului la un alt cont de rețea socială.

Utilizatorul este responsabil pentru menținerea în siguranță și confidențialitatea informațiilor de autentificare ale Contului Utilizatorului. Furnizorul nu poate și nu va fi răspunzător pentru orice pierdere sau daună rezultată din nerespectarea acestei obligații de securitate. Pentru a întări securitatea, Furnizorul recomandă utilizarea unei parole PIN sau a protecției prin amprentă a Contului Utilizatorului. Furnizorul presupune că orice mesaje și solicitări trimise într-o aplicație direct din mediul aplicației sau prin platforma desktop sunt realizate de un Utilizator înregistrat. Pentru anumite solicitări, Furnizorul poate cere o confirmare prin e-mail pentru a se asigura că identitatea Utilizatorului nu este compromisă.

Furnizorul are dreptul în orice moment să refuze posibilitatea de înregistrare și creare a unui Cont al Utilizatorului.

Utilizarea Aplicației și Interdicții

Trebuie să utilizezi Aplicația sau Website-ul numai în conformitate cu acești Termeni. Nu ar trebui să utilizezi Aplicația sau Website-ul atunci când utilizarea ar putea distrage atenția de la capacitatea ta de concentrare în situații care pot provoca moartea sau sunt periculoase pentru sănătatea personală sau a altora. Exemple includ atunci când conduci un vehicul, lucrezi cu materiale periculoase, lucrezi cu aparate electrice, manipulezi obiecte ascuțite, te deplasezi prin mulțime, etc. Orice daune și pierderi legate de utilizarea inadecvată sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

Nu poți utiliza Aplicația în scopuri ilegale sau neautorizate. Nu trebuie să încalci, prin utilizarea Aplicației, nicio lege din jurisdicția ta (inclusiv, dar fără a se limita la legile privind drepturile de autor sau mărcile comerciale).

Utilizatorii nu trebuie să modifice sau să adapteze Aplicația sau să modifice un alt site web pentru a sugera fals că este asociat cu Aplicația sau Website-ul sau cu oricare alt Serviciu al Furnizorului. Ești de acord să nu reproduci, dublezi, copiezi, vinzi, revinzi sau exploatezi nicio parte a Aplicației și să nu utilizezi sau să accesezi Aplicația fără permisiunea expresă în scris a Furnizorului. Furnizorul poate, dar nu are obligația de a elimina Conținutul și conturile care conțin Conținut pe care îl consideră, în discreția sa exclusivă, ilegal, ofensator, amenințător, calomnios sau altfel obiecționabil sau care încalcă proprietatea intelectuală a unei părți sau acești Termeni. Abuz verbal, fizic, scris sau altfel (inclusiv amenințări de abuz sau retribuție) asupra clienților, angajaților, membriilor sau ofițerilor Furnizorului va duce la întreruperea imediată a contului. Înțelegi că prelucrarea tehnică și transmiterea Serviciului, inclusiv a Conținutului tău, poate fi transferată necriptată și poate implica (a) transmiteri peste diferite rețele și (b) modificări pentru a se conforma și adapta cerințelor tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare. Este interzis să încarci, să postezi, să găzduiești sau să transmiți e-mailuri nesolicitate, SMS-uri sau mesaje de tip “spam”. Este interzis să transmiți viruși sau orice cod de natură distructivă. Dacă utilizarea lățimii de bandă depășește semnificativ utilizarea medie a lățimii de bandă (conform determinării exclusive a Furnizorului) a altor clienți ai Furnizorului, Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva imediat contul tău sau de a restricționa găzduirea fișierelor până când poți reduce consumul.

Servicii și Prețuri

Aplicația este concepută pentru Utilizatorii care își urmăresc tranzacțiile și conturile bancare și, pe baza acestor înregistrări, Aplicația furnizează grafice, prezentări generale ale informațiilor și sfaturi, bazate pe modele matematice.

Aplicația nu este concepută și nu poate fi utilizată ca un instrument care să poată accepta sau stoca bani sau echivalente monetare.

Utilizatorii pot realiza sincronizarea automată cu contul lor bancar. Această funcționalitate automată permite Utilizatorilor să importe tranzacțiile lor din conturile lor bancare, dând consimțământul pentru Aplicație și furnizând datele relevante ale contului lor bancar. Această conexiune este de tip “read only” și datele din contul bancar al Utilizatorului nu pot fi modificate sau schimbate.

Unele servicii sunt oferite într-un abonament gratuit, în care un set de Servicii poate fi utilizat gratuit și permite utilizarea Aplicației într-o anumită măsură care acoperă nevoile de bază ale Utilizatorilor. Un set mai avansat de Servicii este activat pentru Utilizatori în modul “Trial” sau “Premium”, ceea ce le permite să beneficieze de funcționalități automate sau avansate.

Serviciile pot fi diferite pentru Utilizatorii de pe diferite platforme de Aplicație – Android, iOS și desktop (Website) – și sunt împărțite în funcționalități gratuite și funcționalități premium. Furnizorul are dreptul de a adăuga sau limita domeniul de aplicare al Serviciilor în orice moment.

Informațiile detaliate actuale despre prețurile Aplicației și Serviciile conexe sunt întotdeauna disponibile în Contul Utilizatorului din Aplicație. Utilizarea Aplicației poate implica costuri suplimentare, cum ar fi taxe pentru conexiunea la internet, care vor fi suportate de către Utilizatori.

Modificări ale Serviciului și Prețuri

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment și din când în când Aplicația (sau oricare parte a acesteia), temporar sau permanent.

Prețurile tuturor funcționalităților Premium, inclusiv, dar fără a se limita la taxele de abonament lunare/anuale pentru funcționalitățile Premium, pot fi modificate fără notificare din partea Furnizorului. Schimbarea prețurilor nu afectează prețurile funcționalităților Premium la care sunteți deja abonat. Furnizorul nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru orice modificare, schimbare de preț, suspendare sau întrerupere a Aplicației și/sau a Serviciilor.

Servicii oferite de terți

Utilizatorii recunosc că Furnizorul folosește furnizori terți și parteneri pentru a furniza hardware-ul, software-ul, rețeaua, stocarea și tehnologia necesară pentru funcționarea Aplicației.

Aplicația folosește funcționalități și servicii de la terți, cum ar fi:

  • Facebook, care permite Utilizatorilor să-și folosească contul de Facebook pentru a se autentifica în Aplicație,
  • Google, care permite Utilizatorilor să-și folosească contul Google pentru a se autentifica în Aplicație,
  • Foursquare, pentru a utiliza hărțile și datele despre locuri pentru a crea “heat maps” și pentru a activa serviciul de asistentă inteligentă,
  • Salt Edge Limited pentru a utiliza Programul lor Partener pentru a accesa Open Banking în Europa, acoperit de Termenii lor de Serviciu pentru Panoul de Instrumente și Politica lor de Confidențialitate a Panoului de Instrumente.

Prin acceptarea acestor Termeni, Utilizatorul recunoaște că pot exista termeni și condiții sau politici de confidențialitate care se aplică pentru utilizarea serviciilor terților. Furnizorul nu deține niciun control sau control limitat asupra funcționării necorespunzătoare sau a întreruperii serviciilor terților și nu le garantează. Furnizorul nu este responsabil pentru serviciile terților sau pentru conținutul acestora.

Te rugăm să reții că un terț care gestionează contul tău bancar permite Furnizorului să utilizeze API-ul său pentru a putea accesa informații despre contul tău.

 

Servicii de Informare cu privire la Conturi furnizate de Furnizor (Sincronizarea contului bancar)

Această secțiune (Servicii de Informații cu privire Conturi) se aplică ori de câte ori doriți în calitate de Utilizator să solicitati ca Bankata să vă furnizeze Servicii de Informații cu privire la Conturi, așa cum sunt definite în detaliu în respectivele reglementări privind plățile, în special, dar fără a se limita la PSD2 și toate legile sau reglementările în vigoare din timp în timp în jurisdicția Bankata care dă efect PSD2.

Serviciile de Informații cu privire la Conturi furnizate de Bankata sunt concepute pentru a putea conecta contul bancar al unui Utilizator și pentru a primi importuri automate de date și tranzacții efectuate de utilizator prin intermediul unuia sau a mai multor conturi bancare. Această funcționalitate este concepută ca fiind doar de citire, iar utilizatorii nu pot modifica datele (sumele, datele) care sunt preluate din această sursă.

Bankata poate furniza Serviciile de Informații cu privire la Conturi numai pe baza consimțământului tău explicit, confirmând aprobarea Bankata de a accesa contul tău bancar relevant. Ți se va solicita să-ți acorzi consimțământul în cadrul Aplicației Bankata. Poți revoca acest consimțământ în orice moment în cadrul Aplicației Bankata. De asemenea, poți notifica Bankata cu privire la revocarea consimțământului printr-un e-mail la adresa de e-mail furnizată mai jos. Prin prezenta, recunoști că revocarea/expirarea consimțământului nu afectează acțiunile Bankata anterioare revocării/expirării.

Bankata este supusă cerințelor reglementărilor (în conformitate cu legile relevante ale Uniunii Europene sau legile locale) cu privire la prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului și verificările aferente identității clienților noștri și monitorizarea stării și a operațiunilor acestora (“KYC”). Pentru a respecta reglementările aplicabile, Bankata îți poate solicita și păstra înregistrări cu privire la anumite informații pentru a stabili aspecte precum numele complet/numele entității și forma legală, data nașterii/numărul de identificare, adresa de rezidență/adresa sediului social, tipul de cont bancar – propriu, comun sau legal, sau expunere publică. În anumite circumstanțe, s-ar putea să fie necesare și alte informații, cum ar fi scopul tranzacțiilor și originea fondurilor din conturile tale bancare. Te obligi să furnizezi informații precise și actualizate, așa cum este necesar pentru scopurile KYC, și recunoști că nerespectarea cerințelor KYC poate duce la refuzul Bankata de a-ți furniza Serviciile de Informații cu privire la Conturi.

Prin utilizarea Serviciile de Informațiilor cu privire la Conturi oferite de Bankata, confirmi pe această cale că ești (i) deținătorul legal al contului bancar relevant și ai dreptul legal de a utiliza datele asociate contului bancar, sau (ii) ești în mod corespunzător autorizat de deținătorul legal să accesezi contul bancar și să utilizezi datele de securitate personalizate și datele asociate contului bancar. Trebuie să notifici imediat Bankata și furnizorul tău de cont dacă aflii despre orice pierdere, furt sau utilizare sau divulgare neautorizată a datelor dvs. de securitate personalizate sau a oricăror date de cont de plată. Bankata își rezervă dreptul de a vă refuza accesul la Serviciile de Informațiilor cu privire la Conturi dacă Bankata consideră în mod rezonabil că a avut loc pierderea, furtul, utilizarea sau divulgarea neautorizată a informațiilor de mai sus.

Serviciile de Informațiilor cu privire la Conturi ca atare sunt furnizate de Bankata fără taxe. Aceasta nu afectează eventualele taxe pentru alte servicii oferite de Bankata.

Vă rugăm să rețineți că un terț care deține contul tău bancar permite Bankata să utilizeze API-ul său (Interfața de Programare a Aplicațiilor) pentru a putea accesa informații despre contul tău bancar. Prin prezenta ești de acord că pot exista termeni și condiții speciale sau politici de confidențialitate care se aplică pentru utilizarea serviciilor terților.

În plus, Bankata poate utiliza, pentru a accesa informații despre contul tău bancar, o soluție furnizată de un terț, astfel:

  • Salt Edge Limited, o companie legal înființată și existentă conform legilor Angliei și Țării Galilor, cu numărul de înregistrare 11178811, și cu sediul său înregistrat la adresa 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londra, Anglia, WC2H 9JQ, Regatul Unit; termenii și condițiile aplicabile, precum și detalii referitoare la securitate și confidențialitate sunt disponibile pe saltedge.com;

Platformele iOS și Android

Te rugăm să reții că, Contractul este încheiat între tine și Furnizor, nu cu o terță parte, cum ar fi App Store, prin intermediul căreia ai efectuat achiziția Aplicației. Prin urmare, condiții speciale ale acestor site-uri pot să ți se aplice.

Niciun App Store nu este responsabil pentru Aplicație și/sau conținutul său. Furnizorul va trata toate problemele sau întrebările legate de Aplicație. Acest lucru se aplică și la mentenanța și întreținerea Aplicației. Orice reclamații, fie ale tale sau ale terților, trebuie să fie adresate direct Furnizorului, care este singura entitate responsabilă pentru tratarea acestor reclamații.

Licența acordată ție este de a utiliza Aplicația așa cum este permisă de acești Termeni și de Termenii de Serviciu ai App Store-ului respectiv.

În conformitate cu termenii Contractului, Apple, Google Play și alți furnizori de App Store și afiliații și filialele lor sunt beneficiari terți. Furnizorii de App Store și afiliații și filialele lor, prin acceptarea acestor Termeni, au dreptul de a impune oricare dintre acești Termeni împotriva ta în calitate de beneficiari terți.

Stabilitatea și consecvența Aplicației

Serviciul este furnizat în baza “așa cum este” și “așa cum este disponibil”.

Furnizorul nu garantează că (a) Serviciul va satisface cerințele tale specifice, (b) Serviciul va fi neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori, (c) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului vor fi precise sau fiabile, (d) calitatea oricăror Servicii, informații sau alte materiale cumpărate sau obținute de tine prin intermediul Serviciului vor satisface așteptările tale, sau (e) orice erori în Aplicație vor fi corectate.

Pot exista situații în care Aplicația poate fi temporar indisponibilă în unele dintre părțile sale sau Serviciul va fi întrerupt din motive tehnice. Stabilitatea și consecvența Serviciului Aplicației nu sunt garantate.

Asistență și întreținere

Dacă aveți întrebări, puteți contacta Furnizorul folosind detaliile de contact furnizate în secțiunea Contact. Vă rugăm să luați în considerare faptul că asistența pentru Aplicație poate fi restrânsă din cauza capacității limitate a Furnizorului.

Permisiuni și Politica de Confidențialitate

Pentru a accesa funcțiile Aplicației, cum ar fi realizarea sau stocarea fotografiilor tale, serviciile de geolocație, sincronizarea contului bancar, identitatea, contactele, conexiunea wi-fi sau altele, trebuie să acorzi Furnizorului permisiunile de acces necesare de către Aplicație, respectiv de către Google sau Apple sau furnizorul terț. Acest acces va fi folosit doar pentru activitățile legate de funcționalitatea Aplicației; Unele alte informații sunt preluate de pe dispozitivul tău mobil. Poți gestiona consimțământul pentru permisiuni în interiorul Aplicației și în setările dispozitivului mobil. Mai multe informații pot fi găsite în “Politica de Confidențialitate”. Nedisponibilitatea de acordare a acestor permisiuni va împiedica Aplicația să afișeze funcționalitatea solicitată, atunci când permisiunea este necesară. Dezacordul cu acești Termeni poate fi exprimat prin ștergerea contului tău în orice moment.

Noi procesăm doar datele tale personale pentru a-ți furniza Serviciul. Pentru detalii despre prelucrarea datelor personale, te rugăm să consulți Politica noastră de Confidențialitate.

Termeni de Cont al Utilizatorului

Furnizorul nu revizuiește Conținutul Utilizatorului, dar își rezervă dreptul de a elimina sau dezactiva accesul la orice Conținut al Utilizatorului din orice motiv.

Ești responsabil pentru tot Conținutul postat și pentru activitatea care are loc în cadrul contului tău (chiar și atunci când Conținutul este postat de alții care au conturile lor partajate sub contul principal al tău).

Poți utiliza Aplicația doar dacă ai peste 16 ani. Prin utilizarea Aplicației, confirmi că ai peste 16 ani și că ai citit, înțeles și ești de acord cu acești Termeni.

Anulare și Terminare

Contul tău poate fi închis printr-o cerere de închidere trimisă la contact@bankata.ro în orice moment. Dacă folosești modelul de Abonament Gratuit al Aplicației, tot Conținutul tău va fi șters din Aplicație în termen de 5 zile lucrătoare de la o astfel de anulare. Această acțiune nu poate fi recuperată odată cu închiderea contului.

Dacă Serviciul este întrerupt înainte de sfârșitul perioadei curente plătite pentru o funcționalitate Premium, închiderea contului va avea efect imediat. Politicile de rambursare sunt guvernate de Termenii de Serviciu ai App Store-ului respectiv. Cu excepția cazului în care este menționat altfel în politicile de rambursare ale App Store-ului respectiv, în general, Furnizorul nu procesează rambursări.

 

Licență, Drepturi de Autor și Proprietatea Conținutului

Furnizorul nu revendică drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului pe care îl creezi în timpul utilizării Aplicației. Profilul și materialele încărcate rămân ale tale. Cu toate acestea, prin utilizarea funcționalității de partajare pentru a partaja Contul Utilizatorului cu alții, ești de acord să permiteți altora să vizualizeze Conținutul tău.

Ești responsabil să mențineți Furnizorul în afara oricărei cereri, solicitări, procese sau acțiuni întreprinse sau aduse împotriva Furnizorului de către o terță parte care susține că Conținutul tău sau utilizarea Aplicației în încălcarea acestor Termeni încalcă sau se face vinovată de însușirea neautorizată a drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terțe părți sau încalcă legea aplicabilă, și să despăgubească Furnizorul pentru orice daune acordate în cele din urmă și pentru onorariile rezonabile ale avocaților suportate de Furnizor în legătură cu o astfel de cerere, solicitare, proces sau acțiune, cu condiția ca Furnizorul să te notifice în scris în mod prompt cu privire la cerere, solicitare, proces sau acțiune.

Furnizorul își rezervă toate drepturile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicației, Website-ului, Serviciilor și a întregii tehnologii subiacente, în special (dar fără a se limita la) designul, soluțiile tehnice, conținutul, aspectul și utilitatea Aplicației.

Cu condiția respectării Termenilor, Furnizorul îți acordă prin prezenta un drept limitat, non-comercial, non-exclusiv, non-transferabil, revocabil, nesublicensabil de a utiliza Aplicația și toate Serviciile conexe pe durata Contractului și în conformitate cu acești Termeni. Licența este acordată în scopul utilizării personale și non-comerciale.

Poți utiliza Aplicația și Serviciile conexe numai în scopurile prevăzute și permise de acești Termeni. Nu poți închiria, duplica, copia, închiria, vinde, transfera, redistribui, sublicenția sau reutiliza Aplicația sau Serviciile, inclusiv orice parte a HTML/CSS, scriptul Java sau elementele de design vizual sau conceptele fără permisiunea expresă în scris a Furnizorului.

Limitarea Răspunderii

Utilizarea Aplicației și/sau a Serviciilor este pe propria răspundere. Înțelegi și ești de acord expres că Furnizorul nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală, specială, consecventă sau exemplară, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, a reputației, utilizării, datelor sau alte daune imateriale rezultate din acești Termeni, din utilizarea Aplicației și/sau a Serviciilor sau din acțiunile Furnizorului în legătură cu Serviciul. În special, Furnizorul nu va fi responsabil pentru orice daune cauzate de (a) utilizarea inadecvată a Serviciului; (b) costul procurării de bunuri și Servicii înlocuitoare rezultate din orice bunuri, date, informații sau Servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții efectuate prin intermediul sau din Serviciu; (c) accesul neautorizat la sau modificarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră; sau (d) declarațiile sau conduită ale oricărui terț pe Serviciu.

Răspunderea totală a Furnizorului nu va depăși prețul lunar al abonamentului Premium al Aplicației (indiferent dacă Utilizatorul plătește Prețul sau utilizează modelul de abonament gratuit al Aplicației).

Limitarea de răspundere menționată mai sus se aplică în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Cu toate acestea, în oricare dintre aceste cazuri, răspunderea Furnizorului va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

Prin prezenta, ești de acord că, conținutul Aplicației și toate Serviciile conexe nu constituie și nu sunt destinate a fi consiliere financiară, contabilă, fiscală sau alt tip de consultanță profesională și nu ar trebui să fie considerate ca atare.

Dispoziții Finale

Drepturile și obligațiile care decurg din acești Termeni sunt guvernate de Legea Română. Orice litigii rezultate din sau în legătură cu acești Termeni vor fi soluționate de instanța competentă și local competentă din România.

Dacă orice parte a acestor Termeni este declarată inaplicabilă sau invalidă, restul va rămâne valabil și aplicabil.

Informații de Contact

Orice întrebare, plângere sau reclamație cu privire la Aplicație sau alte Servicii trebuie adresată Furnizorului utilizând detaliile de contact următoare:

 

Bankata Online SRL

CIF: RO43831593

Adresă: Strada Roma nr. 59A, Sector 1, București, România

Email: contact@bankata.ro

www.bankata.ro