X
Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ⋆ Bankata

Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul aplicării pentru o cerere de credit către o instituție bancară.

Bankata prelucrează datele cu caracter personal în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (“GDPR”) și a legislației aplicabile, în calitate de operator de date cu caracter personal, în vederea desfășurării serviciilor de intermediere financiar bancare de tipul tranzacțiilor/operațiunilor ocazionale.

Datele cu caracter personal prelucrate: [ * ] numele și prenumele dvs., adresa dvs. e-mail, numărul dvs. de telefon, date conținute în formularul completat de dvs. pe site-ul Bankata.ro cu ocazia solicitării de informații privind finanțarea printr-un credit bancar.

Scopul și temeiul prelucrării:

Bankata, în calitate de Operator, va transmite datele mai sus menționate către bancă, în calitatea de Operator, în baza solicitări dvs., în vederea analizei cererii și a contactării dvs. Datele dvs. sunt păstrate conform cerințelor legale și a intereselor legitime ale Bankata și ale băncii. În cazul în care, în baza solicitării veți obține finanțarea dorită, banca va putea transmite Operatorului valoarea creditului contractat.

Destinatarii datelor și Transferul de date cu caracter personal:

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, atât Bankata cât și banca poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanții săi, reprezentanții băncii, autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii și bunuri, societăți bancare, birouri de credit, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai băncii.

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca Bankata să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afară României, în state din cadrul UE/ SEE cât și în afară UE/SEE. Pentru transferurile în afara UE/SEE, Bankata își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

În legătură cu datele dumneavoastră personale, puteți să vă exercitați următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date: puteți solicita și primi o confirmare de la Bankata cu privire la prelucrările de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are acces la ele etc.);
 • Dreptul de rectificare: a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (exemplu: dacă v-ați schimbat numărul de telefon sau adresa de e-mail ne puteți contacta pentru actualizarea acestor date);
 • Dreptul de ștergere: cu privire la o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul la restricționare: puteți solicita să nu utilizăm datele dumneavoastră ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră;
 • Dreptul la portabilitate: puteți cere ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate pe un suport utilizat în mod curent, într-un format ușor de citit (exemplu: prin e-mail). De asemenea, puteți cere ca datele dvs. să fie trimise către un alt operator;
 • Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului legitim al Bankata;
 • Drepturile privind procesul decizional automatizat: ca regulă, aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii automate, dacă această produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă (exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu dumneavoastră, bazat pe o prelucrare de date).
 • Dreptul la retragerea consimțământului: atunci când prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră.
 • Dreptul de a formula plângere: dacă sunteți nemulțumit/ă, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe.

Exercitarea drepturilor:

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Bankata, precum și cu privire la exercitarea drepturilor de care beneficiați în acest context, ne puteți contacta oricând utilizând următoarele canale de comunicare:

 1. solicitare adresată responsabilului Bankata privind protecția datelor pe email-ul DPO al Bankata – canal dedicat aspectelor privind protecția datelor cu caracter personal;
 2. prin poștă, la sediul Bankata, sau în unitățile teritoriale;
 3. prin Portalul Biroului de Credit.

Prezenta Notă de Informare se completează cu prevederile din Politică de Confidențialitate a Bankata. Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul băncii, în pagină politicilor de prelucrare și protecție a datelor personale. Puteți solicita mai multe informații și pe adresa de email contact@bankata.ro.